تعرفه ثبت دامین

  1 ساله 5 ساله
com 45,000 تومان 200,000 تومان
net 45,000 تومان 200,000 تومان
org 45,000 تومان 200,000 تومان
biz 45,000 تومان 200,000 تومان
info 45,000 تومان 200,000 تومان
in 45,000 تومان  
cn 45,000 تومان  
co 113,000 تومان  
ir 12,000 تومان  

بسته های میزبانی وب

 میزبانی وب ویندوز 2008 و 2012 آمریکا و انگلیس

 

100MB 200MB 300MB 500MB
قیمت: 80.000  تومان قیمت: 155.000  تومان قیمت: 200.000  تومان قیمت: 250.000  تومان
بیشتر...» بیشتر...» بیشتر...» بیشتر...»
1GB 2GB 5GB 10GB
قیمت: 329.000  تومان قیمت: 430.000  تومان قیمت: 735.000  تومان قیمت: 1.190.000  تومان
بیشتر...» بیشتر...» بیشتر...» بیشتر...»